Insamlingsstiftelsen

Barnsamariten

SAWI i samhället

VI VILL VARA MED
OCH GÖRA SKILLNAD

SAWI vill vara med och göra skillnad i samhället och därför har vi valt att engagera oss i utbildning. Vi driver genom hjälporganisationen Barnsamariten en skola i Etiopien. Utbildning ger människor en röst, en möjlighet att delta i samhällslivet och att kunna organisera sig och påverka. Därför arbetar vi aktivt för att barnen ska få möjlighet att gå i skolan och utveckla ett liv med god hälsa, inkomst och möjlighet att påverka.

Skolan ger hopp om en bättre framtid
Mkebassaskolan är fylld med motiverande barn som drömmer om en bättre framtid för sig och sina familjer. Skolan är enkel men når en grupp barnoch ungdomar som vi vet annars skulle fortsätta vara analfabeter. Vi vet attskolan gör stor skillnad för alla de barn som blir inskrivna och fårmöjligheten till utbildning.
Våra insatser till Mkebassaskolan
De fattigaste barnen får matpaket för att orka med studierna och alla elever erbjuds regelbundna hälsokontroller. Under året som har gått har vi fått möjlighet att dra in vatten och el till Mkebassaskolan. Det gör att barnen får möjlighet att dricka rent och friskt vattennär de är i skolan, vilket är ett enormt framsteg!
Minst 50 % av våra elever är flickor
Ute på landsbygden är det av tradition vanligt att flickorna hålls hemmaför att hjälpa till med sysslor och ta hand om yngre syskon. Vi är mycket stolta över att ha flerflickor än pojkar i Mkebassaskolan. Utbildning är en grundläggande förutsättning för att kunna bryta kulturellatraditioner och ta sig ut ur fattigdom.
Insamlingsstiftelsen Barnsamariten
BarnSamaritens önskan och vision är att få vara med och förbättra livet för barn och familjer som har det svårt på olika sätt.

Det är genom alla våra kunder som vi har den här möjligheten att vara med och göra skillnad. Stort tack för förtroendet!

Staffan Persson / SAWI